Našu linku:
+49 (0) 2428/8198992
Certifikovaný internetový obchod
3 ročná záruka na všetky zariadenia
Nákup na účet & viac
Z objednávky hodnotu 129 €, dáme vám prepravné náklady!
Darčeky od 49,00 €

Podmienky služby

1. Podmienky - Prvé General, zákaznícka základňa, jazyk

1.1 Všetky ponuky, kúpnej zmluvy, dodávky a služby musia, pretože objednávok od našich zákazníkov prostredníctvom nášho on-line obchodu www.nded.de ("e-shop") sú tieto termíny a podmienky.

1.2 Rozsah produktov v našom internetovom obchode je zameraná na spotrebiteľov a podniky, ale iba na koncových užívateľov. Pre účely týchto Podmienok, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá vstúpi do zmluvy z dôvodov, ktoré možno pripísať ani komerčné ani ich nezávislé odborné činnosti (§ 13 Občianskeho zákonníka - BGB) a je "podnikateľ" je prirodzený alebo právnická osoba alebo právnická partnerstvo, na konci zmluvy v ich obchodnej alebo profesijnej činnosti nezávislé (§ 14 ods 1 Občianskeho zákonníka).

1.3 podmienky zákazníka neplatí, aj keď ich použitie v konkrétnom prípade, my nie konkrétne objekt.

1.4 Zmluva jazykom je nemčina.

2. Druhý Záver

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné v e-shope.

2.2 Podaním objednávky v obchode (ktorý vyžaduje predchádzajúci registráciu a prijatie týchto Podmienok), zákazník je záväznú ponuku na kúpu daného produktu. Zákazník je viazaný na ponuku až do konca tretieho roka odo dňa ponúknuť obchodné.

2.3 predstavuje prezentácia produktov v internetovom obchode nie je právne záväzná ponuka, ale non-katalóg kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku", umiestniť záväznej objednávky v košíku tovar. Potvrdenie o prijatí objednávky nasleduje ihneď po odoslaní objednávky, a nepredstavuje prijatie zmluvy, a môžeme prijať Vašu objednávku zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo dodaním tovaru do piatich dní.

2.4 Každý zákazník, ktorý je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť ponuku v súlade s osobitnými podmienkami, ktoré mu oznámi v rámci objednávky na našich webových stránkach, a vrátiť tovar. Prenosné položky musia byť zaslané späť na naše riziko. Musíte znášať náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ dodaný objednaný tovar, a ak cena produktu, ktorý bude odoslaný späť nepresahuje sumu 40,00 EUR, alebo ak ste ešte za vyššiu cenu vec v čase odstúpenia od zmluvy nezaplatil protiplnenie alebo zmluvne dohodnutého čiastočné platby. Inak návrat je zdarma pre vás. Nie balíkovej veci si vyberáte.

3. Tretia Ceny a platobné

3.1 Naše ceny sú vrátane DPH, ale nemiešať. Celú spôsobu platby, ktorý si zvolil poplatky a náklady na platby - najmä Paypal a bankové poplatky - ciel, daní a podobných poplatkov, zákazník musí niesť.

Pre dodávky do krajín mimo EÚ budete musieť platiť dane, clá a poplatky. Pre viac informácií o ciel, viď príklad nižšie http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE a dovoznú daň z obratu podľa http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do a špeciálne pre Švajčiarsko: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

3.2 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, sme len dodať vopred (spôsobom uvedeným v objednávkovom formulári - Paypal, kreditné karty, bankovým prevodom). Zákazník obdrží tovar sú dodávané spolu s faktúrou (ktorá bude zaslaná e-mailom a môžu byť zahrnuté aj do nášho predpokladu) po dobu jeho príslušnej objednávke.

3.3 Zákazník nie je set-off alebo zadržanie, ak protinávrh je nesporné alebo právne.

3.4 platba na faktúru

V spolupráci s Klarna Vám ponúkame kúpnej faktúru ako platobné možnosti. V prípade platby s Klarna Nikdy nesmiete pridať podrobnosti účtu, a budete platiť, keď dostanete tovar

S platobnou Klarna je dodávka na inú adresu pre doručovanie, ako fakturačná adresa nie je možné. Žiadame vás o pochopenie.

4. Klarna

Pri nákupe na faktúru s Klarna vždy dostať tovar, a budete mať vždy platobnú lehotu 14 dní. Pre viac informácií a plnom znení a Klarna faktúru na nákup, navštívte: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=21243&charge=variabel

Klarna hodnotenia a hodnotí informácie poskytnuté spotrebiteľom a odôvodnených prípadoch, výmeny informácií s inými spoločnosťami a ratingovými agentúrami správ (kontrola kreditu). V prípade, že bonita spotrebiteľa má byť zaručená, je Klarna AB právo odmietnuť zákazníkom Klarna platbu a musí ukazovať na alternatívne platobné možnosti. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám pre reklamné účely. Zistite viac o zásadách ochrany osobných údajov Klarna je. (https://online.klarna.com/pdf/data_protection_DE.pdf)

5. Preprava tovaru

5.1 Tovar sú uvedené na lodi stránku produktu podané po obdržaní zásielky. Ak tovar nie je na sklade, takže je oneskorenie dodávky, budeme vás informovať o tejto skutočnosti okamžite.

5.2 Ak je dodacia meškanie spôsobené právnymi alebo úradné poriadkov (napr. dovozné a vývozné obmedzenia) spôsobuje, potom predĺžiť dodaciu lehotu spôsobom. Začiatok a koniec oneskorením dodávok, budeme okamžite poradíme v týchto prípadoch. Ak sme neskoro v poskytovaní, potom je naša zodpovednosť za škodu v prípade ľahkej nedbanlivosti je obmedzená na predvídateľné škody. Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody iba vtedy, ak je meškanie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

5.3 Ak existujú rôzne dodacie lehoty objednaný tovar si vyhradzujeme právo vykonávať čiastkové dodávky, a to v rozsahu primeranom.

6. Doprava, poistenie a prevod rizík

6.1 Ak nie je dohodnuté inak, určíme zodpovedajúci spôsob dopravy a dopravná spoločnosť u nášho uváženia.

6.2 Ak je zákazník spotrebiteľom, riziko náhodnej strate, náhodné poškodenie alebo náhodnej strate tovar dodaný v dobe k zákazníkovi, kde je produkt doručený zákazníkovi alebo zákazník je v omeškaní prijatie. Vo všetkých ostatných prípadoch, riziko je prevedené na dodanie tovaru dopravcovi k zákazníkovi.

6.3 Budeme tovar poistiť proti bežných rizík dopravy na naše náklady.

7. Výhrada vlastníctva

7.1 Vyhradzujeme si právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (vrátane DPH a prepravného) pre príslušný výrobok.

7.2 Zákazník je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je oprávnený k ďalšiemu predaju tovar dodaný nás, ktorý je pod výhradou vlastníctva. Zákazník zadá udalosť prípadné predaji už nároky vyplývajúce z ďalšieho predaja až do výšky nás zaplatiť kúpnu cenu a prémiu vo výške 20% pre nás. Týmto povoliť zákazník vyberať tak postúpených pohľadávok v bežnom podnikaní, ktoré sme toto povolenie v prípade oneskorenej platby môžu byť odvolané zákazník kedykoľvek.

8. Záruka

8.1 Ak je tovar dodávaný v súlade so vadou materiálu, môže zákazník najprv vyžaduje, aby sme závadu odstrániť alebo dodanie vadného tovaru, podnikatelia, môžeme si vybrať medzi vady alebo dodanie tovaru vyhovujúcich. Voľba môže zobraziť iba písomne ​​(vrátane faxom alebo e-mailom) k zákazníkovi do troch pracovných dní odo dňa oznámenia o nedostatku. Môžeme odmietnuť typ následného výkonu zvolenej kupujúcim, pokiaľ je to možné iba za neprimeraných nákladov.

8.2 Ak je výkon podľa odseku.

8.3 zlyhá alebo je neprijateľné pre zákazníka alebo odmietame dodatočné plnenie, zákazník je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, k zníženiu kúpnej ceny alebo náhradu škody alebo náhradu nákladov vzniknutých v márne. Ak chcete zákazníka nárokov na náhradu škody aj osobitné ustanovenia §. 9 z týchto Podmienok

8.4 Záručná doba je tri roky od dodania, pokiaľ zákazník spotrebiteľom, inak dvanástich mesiacov od doručenia.

8.5 sa vzťahujú len na spoločnosti, platí nasledujúce: Zákazník musí prezrieť tovar starostlivo bezprostredne po odovzdaní. Dodaný tovar sa považuje za prijatý zákazníkom, ak je vada nie

8.5.1 v prípade zjavných vád do piatich pracovných dní odo dňa doručenia, alebo iného

8.5.2 je zobrazený do piatich pracovných dní po zistení vady.

9. Náklady rozdelenie pre zrušenie

Musíte znášať náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ dodaný objednaný tovar, a ak cena produktu, ktorý bude odoslaný späť nepresahuje sumu 40,00 EUR, alebo ak ste ešte za vyššiu cenu vec v čase odstúpenia od zmluvy nezaplatil protiplnenie alebo zmluvne dohodnutého čiastočné platby. Inak návrat je zdarma pre vás. Nie balíkovej veci si vyberáte. Pozrite sa tiež na naše podmienky.

10. Zodpovednosť

10.1 Naša zodpovednosť za nedbanlivosť (s výnimkou hrubej nedbalosti) je obmedzené v prípade oneskoreného dodania sumou (10)% z obstarávacej ceny (vrátane DPH).

10.2 Nie sme (rovnaké, z akéhokoľvek právneho dôvodu). Za škody z titulu zmluvy a tovar a pri bežnom používaní výrobku zvyčajne očakávať Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

10.3 Obmedzenie § 8 sa nevzťahujú na našej zodpovednosti za záruku ako je definované. § 444 BGB, zranenia na živote, tele alebo zdraví alebo podľa zodpovednosti za vady výrobku zákona.

11. Rozhodné právo a jurisdikcia

11.1 Existujúce medzi nami a zákazníkom kúpnej zmluvy sa riadia výhradou záväzných ustanovení medzinárodného práva súkromného zákona Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením OSN Sales dohovoru.

11.2 Zmluva jazykom je nemčina.

11.3 Ak je zákazník obchodníkom, ako sú definované. §1 ods 1 nemeckého obchodného zákonníka (HGB), právnické osoby podľa verejného práva alebo štátnej osobitného majetku, sú súdy v Nemecku pre všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s príslušným zmluvným výlučnej právomoci. Príslušnosť v týchto prípadoch je Düren. Vo všetkých ostatných prípadoch, môže zákazník alebo my podať žalobu pred súdom kompetentní jurisdikcie zákonom.

Exkluzívne ponuky.Práve pre Vás. zaregistruj sa voucher platí do 31.12.2012, keď používateľ môže prechádzať z nákupu hodnotu 40 €
5€
nded medzinárodná